Foretak som starter på O i Bodø med bransjen Allmenn legetjeneste (86211)