AS som starter på P i Lund med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)