AS som starter på P i med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)