AS som starter på P i med bransjen Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers (46180)