AS som starter på P i med bransjen Annen forebyggende helsetjeneste (86904)