Foretak som starter på P i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)