AS som starter på R i Lund med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)