AS som starter på R med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)