AS som starter på R i med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)