AS som starter på R i Nannestad med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)