AS som starter på R i Vinje med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)