AS som starter på R i Skaun med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)