AS som starter på R med bransjen Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet (43990)