AS som starter på R med bransjen Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin (8120)