Foretak som starter på R i Løten med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)