Foretak som starter på R i Risør med bransjen Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted (23990)