Foretak som starter på R i med bransjen Produksjon av elektrisitet fra vannkraft (35111)