Foretak som starter på R med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)