Foretak som starter på R i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)