Foretak som starter på R i Risør med bransjen Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (82990)