Foretak som starter på R med bransjen Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste (86221)