Foretak som starter på R i med bransjen Omsorgsinstitusjoner ellers (87909)