AS som starter på S i med bransjen Elektrisk installasjonsarbeid (43210)