AS som starter på S i Sandefjord med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)