AS som starter på S i Indre Fosen med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)