Foretak som starter på S i Løten med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)