Foretak som starter på S med bransjen Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet (28920)