Foretak som starter på S i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)