Foretak som starter på S i Verdal med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)