Foretak som starter på S i Bodø med bransjen Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi (62090)