Foretak som starter på S i Sandefjord med bransjen Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted (82990)