Foretak som starter på S i med bransjen Ambulansetjenester (86907)