AS som starter på T i Lund med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)