AS som starter på T i Tynset med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)