AS som starter på T i med bransjen Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler (45112)