AS som starter på T i Tromsø med bransjen Kjøp og salg av egen fast eiendom (68100)