Foretak som starter på T i Tromsø med bransjen Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn (30111)