Foretak som starter på T med bransjen Distribusjon av elektrisitet (35130)