Foretak som starter på T i Arendal med bransjen Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler (45320)