Foretak som starter på T i Bærum med bransjen Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsv (46630)