Foretak som starter på T i Lillestrøm med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)