Foretak som starter på T i Verdal med bransjen Kantiner drevet som selvstendig virksomhet (56290)