AS som starter på U i Oslo med bransjen Utenriks sjøfart med gods (50201)