AS som starter på U i Krødsherad med bransjen Kjøp og salg av egen fast eiendom (68100)