AS som starter på V med bransjen Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted (25990)