AS som starter på V i med bransjen Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler (45200)