Foretak som starter på V i Nannestad med bransjen Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster (1110)