Foretak som starter på V i med bransjen Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær (13929)