Foretak som starter på V i Løten med bransjen Melkeproduksjon på storfe (1410)