Foretak som starter på V i med bransjen Oppdrett av annet storfe (1420)